FlowKameArt

FlowKame-menetelmä on Anne Keskitalon (TaT) ja Mervi Niemitalon (TaM, KM) kehittelemä taiteentekemisen muoto, jossa yhdistyy vihertaiteen ja kuvataiteen menetelmät. FlowKame tarkoittaa flow-kokemuksen yhdistymistä Kameen eli kilpikonnan hitauteen. Kielikuvan avulla kuvataan menetelmässä tavoiteltavaa virtaavaa, moniaistista ja läsnäolevaa työskentelyä. FlowKamessa rakennetaan kasviveistoksia sekä piirretään ja maalataan vihertaiteen materiaaleilla kuvanrakentamisen keinoin. Työskentely laajentaa ja uudistaa kuvataiteen 3-ulotteista rakentelua. Myös erilaisia kierrätys- ja jätemateriaaleja sekä esineitä hyödynnetään työskentelyssä. Kasvi- ja luonnonmateriaalien pintarakenteita, värejä, linjoja ja muotoja tutkitaan sekä materiaalin kauneudesta ja tuoksusta nautitaan.

Kasviveistämisessä sovelletaan sekä nykytaiteen, maalaustaiteen että kuvanveiston menetelmiä materiaaleja kierrättäen. FlowKame-menetelmässä esteettiselle kokemukselle annetaan tilaa. Visuaalisuudella, kehollisella kokemisella ja aistimisella on esteettistä hyvinvointia edistävä tehtävä. FlowKameen kuuluvien kävelypohjaisten havainnointiharjoitteiden oppimisympäristönä käytetään puutarhoja, metsäniittyjä, kulttuurimaisemaa sekä arboretumeja. Toiminnalla tavoitellaan osallistujan syväekologisen ympäristösuhteen kehittymistä kasviherkkyyden vahvistumisen avulla. FlowKame sisältää myös kasvien kasvattamista kotipuutarhoissa. Kasvien kasvattamisella pyritään kasvitaiteen kaltaisiin ympäristötekoihin: lähiympäristön hyönteisten, kuten kimalaisten ja perhosten, elinolosuhteiden ylläpitämiseen.  


FlowKame Artworks 

Kasviveistäjän herbaario 8.9.-26.9.2021

Anne Keskitalon ja Mervi Niemitalon yhteisnäyttely Galleria MABD Oulu.
Näyttelyn teokset ovat syntyneet FlowKameArt -menetelmällä työskennellen yhdistäen sekä vihertaiteen että nykytaiteen keinoja. Näyttelyssä on esillä yhteistyössä syntynyt Paratiisi -kasviveistos sekä omia veistoksia ja maalauksia molemmalta taiteilijalta.

Anne Keskitalolla näyttelyssä on akryylimaalauksia sarjasta Puutarha sekä Mervi Niemitalolla mehiläisvahamaalauksia sarjasta Bios logia sekä  neljä teosta Emmanuele Coccian (2021) Kasvien elämä -teoksen innoittamana.