FlowKameArt

FlowKame-menetelmä on Anne Keskitalon (TaT) ja Mervi Niemitalon (TaM, KM) kehittelemä taiteentekemisen muoto, jossa yhdistyy vihertaiteen ja kuvataiteen menetelmät. FlowKame tarkoittaa flow-kokemuksen yhdistymistä Kameen eli kilpikonnan hitauteen. Kielikuvan avulla kuvataan menetelmässä tavoiteltavaa virtaavaa, moniaistista ja läsnäolevaa työskentelyä. FlowKamessa rakennetaan kasviveistoksia sekä piirretään ja maalataan vihertaiteen materiaaleilla kuvanrakentamisen keinoin. Työskentely laajentaa ja uudistaa kuvataiteen 3-ulotteista rakentelua. Myös erilaisia kierrätys- ja jätemateriaaleja sekä esineitä hyödynnetään työskentelyssä. Kasvi- ja luonnonmateriaalien pintarakenteita, värejä, linjoja ja muotoja tutkitaan sekä materiaalin kauneudesta ja tuoksusta nautitaan.

Kasviveistämisessä sovelletaan sekä nykytaiteen, maalaustaiteen että kuvanveiston menetelmiä materiaaleja kierrättäen. FlowKame-menetelmässä esteettiselle kokemukselle annetaan tilaa. Visuaalisuudella, kehollisella kokemisella ja aistimisella on esteettistä hyvinvointia edistävä tehtävä. FlowKameen kuuluvien kävelypohjaisten havainnointiharjoitteiden oppimisympäristönä käytetään puutarhoja, metsäniittyjä, kulttuurimaisemaa sekä arboretumeja. Toiminnalla tavoitellaan osallistujan syväekologisen ympäristösuhteen kehittymistä kasviherkkyyden vahvistumisen avulla. FlowKame sisältää myös kasvien kasvattamista kotipuutarhoissa. Kasvien kasvattamisella pyritään kasvitaiteen kaltaisiin ympäristötekoihin: lähiympäristön hyönteisten, kuten kimalaisten ja perhosten, elinolosuhteiden ylläpitämiseen.  


FlowKame Artworks